Akademik Kadro

Yardımcı Doçent; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları:  Boylamsal/hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi

Doktora - Sosyoloji, Washington State University

Yüksek Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ

ali.ilhan@ozyegin.edu.tr

Profesör; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları: Tasarım iş stratejileri, tasarım politikaları ve stratejik tasarım yönetimi ile Türkiye ve diğer yeni gelişen ekonomilerde tasarım tarihi

Doktora - Institute of Advanced Studies, Manchester Metropolitan University

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ

alpay.er@ozyegin.edu.tr

Doçent; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları: Sanat ve müzeleri, sanatın örgütlenme biçimleri, müze ve mimari, çağdaş sanat ve piyasa ilişkisi, kent ve imge, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri

Doktora - Sanat Tarihi, İTÜ

Yüksek Lisans - Reading Museums Through Technology, İTÜ, Maastricht University

Lisans - Tarih, Boğaziçi Üniversitesi

ayse.koksal@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Peyzaj analizi, peyzaj planlama, ekolojik planlama konuları, peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, bitkisel malzeme, bitkilendirme tasarımı ve yeşil mekanlar, konut projeleri tasarımı

Doktora - Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans - Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi

Lisans - Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi

beyza.gungor@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Mimarlık

Araştırma İlgi Alanları: kentsel mekan, kamusal alanlar ve alternatif kent okumaları 

Doktora - Mimarlık, İTÜ, 2011

Yüksek Lisans - Mimarlık, Uludağ Üniversitesi, 2003

Lisans - Mimarlık, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2000

demet.mutman@ozyegin.edu.tr

Derya Yorgancıoğlu

Yardımcı Doçent; Mimarlık

Araştırma ilgi alanları: mimarlıkta kuram ve araştırma, mimari tasarım, mimarlık eğitimi, mimarlık ve fenomenoloji ilişkisi, öğrenme mekânı tasarımı, yüksek öğretimde öğretim ve öğrenim araştırmacılığı, mimarlık ve çocuk çalışmaları

Doktora - Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

derya.yorgancioglu@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Konut sektörü, konut talebi, yöresel mimari, konut ve enerji, kullanıcı davranışları, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri,

Doktora - İTÜ

Yüksek Lisans - İTÜ

Lisans - İTÜ

ebru.karahan@ozyegin.edu.tr

Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Mimari tasarım, ekolojik tasarım, konut, konut yerleşmeleri, mimarlık eğitimi

Doktora - Mimarlık-Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık- Yapı Fiziği ve Malzemesi, MSGSÜ

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

guliz.ozorhon@ozyegin.edu.tr

Profesör; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Mimari tasarım eğitimi’, ‘konut atsarımı ve araştırma’, ‘kültür-mekan çalışmaları’, ‘küreselleşme ve yeni konut eğilimlerine etkileri’, ‘kentsel dönüşüm ve canlandırma projeleri’

Doktora - İTÜ

Yüksek Lisans - İTÜ

Lisans - İTÜ

hulya.turgut@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları: Design Research Methods (with a specific focus on design ethnography), Design Anthropology, User-Centered Design, Design Pedagogy

Doktora - Disiplinlerarası Doktora Programı, Washington State University

Yüksek Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Proje ve yapım yönetimi, stratejik yönetim, yapımda performans ölçümü/yönetimi, yapımda araştırma yöntemleri, yapımda çok-kriterli karar verme (MCDM) ve yapımda sürdürülebilirlik.

Doktora - Mimarlık-Yapı Bilimleri, İTÜ

Yüksek Lisans - Mimarlık-Proje Yapım ve Yönetimi, İTÜ

Lisans - Mimarlık, İTÜ

isilay.tekce@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Modern Mimarlık, Ekolojik Tasarım, Mimarlık Eğitimi

Doktora - Mimari Tasarım, İTÜ

Yüksek Lisans - Bina Bilgisi, İTÜ

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

ilker.ozorhon@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Mimarlık

Araştırma İlgi Alanları: Kentsel boşluklar, endüstri mirasının kentsel ve bölgesel ölçekte korunması ve yeniden kullanılması

Doktora - Şehir Bölge Planlama, ODTÜ

Yüksek Lisans - Mimarlık, ODTÜ 

Lisans - Mimarlık, ODTÜ

mehmet.saner@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları: Belgesel sinema, anlatı yapıları, interaktif sinema ve kurgu kuramları

Doktora - Sanat ve Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Sanat ve Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Maden Mühendisliği, İTÜ

metin.cavus@ozyegin.edu.tr

Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Mimari Tasarım, Bütünleşik Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Bölgesel Mimarlık, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Çocuk, Turizm, Kamu Yapıları

Doktora - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

murat.sahin@ozyegin.edu.tr

Nevşet Gül Çanakçıoğlu

Yardımcı Doçent; Mimarlık

Araştırma İlgi Alanları:

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

Profesör; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Mimari tasarım; kentsel tasarım; kentsel tasarım uygulamaları; mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar, mimarlık ve kimlik, araştırma yöntemleri, Kültür ve mekan; yaşlılar ve özürlüler için konut tasarımı ve değerlendirmesi; mimarlık, kent ve kimlik; mimarlık eğitimi

Doktora - Mimari Tasarım, İTÜ

Yüksek Lisans - MMLS Mimari Tasarım, İTÜ

Lisans - Mimarlık, ODTÜ

orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr

Özlem Altınkaya Genel

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Urban and Regional Planning, Urban Development, Urban Geography, Critical Cartography, Environmental History, Turkey, Marmara Region, Istanbul

 

Doktora: Harvard Üniversitesi, Graduate School of Design

Yüksek Lisans: Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Programı

Lisans: MSGSÜ, Mimarlık

ozlem.altinkaya@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları: Tipografik tasarım ve tarihi, görsel iletişim ve tasarım eğitimi

Doktora - Grafik Tasarımı, Bilkent Üniversitesi

Yüksek Lisans - Grafik Tasarımı, Bilkent Üniversitesi

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ

ozlem.ozkal@ozyegin.edu.tr

Özgür Göçer

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Yapı malzemesi ve performansının değerlendirilmesinde ısı ve nem geçişi, dış duvarların nemsel ve ısısal performansının değerlendirilmesi ve binalarda enerji etkinliğini arttıracak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kullanım sonrası değerlendirme

Doktora - İTÜ

Yüksek Lisans - MSGSÜ

Lisans - İTÜ

ozgur.gocer@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Çevre

Doktora - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Mimarlık, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

semra.tokay@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Mimarlık

 

Araştırma ilgi alanları: Hesaplamalı tasarım, malzeme sistemleri, sayısal üretim, performans değerlendirme ve optimizasyon süreçleri

Doktora - Mimarlık, İTÜ

Yüksek Lisans - Mimarlık, Architectural Association

Lisans - Mimarlık, İTÜ

sevil.yazici@ozyegin.edu.tr

Doçent; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları: Fiziksel mekanlardaki etkileşimli uygulamalar, interaktif medya tasarımı eğitimi, kamu yapılarının mekânsal organizasyonu ve tasarımın yönlendirdiği inovasyon projeleri

Doktora - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık, İTÜ

Lisans - Mimarlık, Gazi Üniversitesi

simge.orhun@ozyegin.edu.tr

Tayfun Gürkaş

Yardımcı Doçent, Mimarlık

Araştırma İlgi Alanları:

Doktora - Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Yıldız Teknik Üniversitesi

tayfun.gurkas@ozyegin.edu.tr

Touraj Ashrafian Bonab

Yardımcı Doçent; Mimarlık

Araştırma İlgi Alanları: ​Binalarda Enerji Verimliliği, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Enerji Performans Analizi, Yaklaşık Sıfır Enerji Binalar, Optimum Maliyet Analizleri, Iç Çevre Kalitesi, Binaların Enerji Etkin Güçlendirmesi, Binaların Enerji Simülasyonu, Pasif Bina Tasarımı

Doktora - Yapı Bilimleri, İTÜ, 2016

Yüksek Lisans - Mimarlık, I. Azad University of Tabriz, 2006

touraj.ashraifan@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Araştırma İlgi Alanları: yapılı çevrenin toplumsal üretimi, konut iç mekanları ve toplumsal cinsiyet, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı, mimarlıkta modernizm ve modernizasyon, mimarlık tarih yazımı ve iç mimarlık eğitimi

Doktora - Mimarlık Tarihi, ODTÜ, 2015

Yüksek Lisans - Mimarlık Tarihi, ODTÜ, 2008

Lisans - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Bilkent Üniversitesi, 2005

zeynep.ceylanli@ozyegin.edu.tr

Yardımcı Doçent; Tasarım, Teknoloji ve Toplum

 

Araştırma ilgi alanları:  Kullanıcı deneyimi tasarımı, etkileşim tasarımı, servis tasarımı, kullanıcı araştırması yöntemleri, nitel araştırma yöntemleri

Doktora - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ

Yüksek Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ,

Lisans - Ekonomi, Bilkent Üniversitesi

zeynep.karapars@ozyegin.edu.tr

Please reload

Öğretim Görevlileri

Öğretim Görevlisi; Endüstri Ürünleri Tasarımı

Araştırma İlgi Alanları: Makers, Design process, Systematic design, Do-it-yourself (DIY), Digital fabrication, Desktop manufacturing, 3D printing, Rapid manufacturing, Additive fabrication

Doktora - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ (devam ediyor.)

Yüksek Lisans - Konstrüksiyon, İTÜ

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ

ali.gokkurt@ozyegin.edu.tr

Can Bora Sezer

Öğretim Görevlisi; İletişim Tasarımı

Araştırma İlgi Alanları: spatiotemporal visualization methods and dynamic interaction models for location based social events discovery applications, assisting individuals discover relevant and regional social events through effective interaction models representing event related data collected from different social Media sources, converting cinematic elements to Interactive environments and improoving user experience scenarios for sustainable living environments, virtual and augmented reality, Internet of Things and Use of Internet technologies in design education
 

Yüksek Lisans - Game and Interaction, Utrecht University

Yüksek Lisans - Information Technologies in Design, İTÜ

Lisans - Görsel İletişim Tasarımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Elias Sarantopoulos

Öğretim Görevlisi; İletişim Tasarımı

elias.sarantopoulos@ozyegin.edu.tr

Please reload

Araştırma Görevlileri

Elif Aktaş Yanaş

Araştırma Görevlisi; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Araştırma İlgi Alanları:

Yüksek Lisans

Lisans

Araştırma Görevlisi; İletişim Tasarımı

 

Araştırma ilgi alanları: Grafik tasarım, bilgilendirme tasarımı ve görsel hikaye anlatımı.


Yüksek Lisans – Tasarım, Teknoloji ve Toplum, Özyeğin Üniversitesi (devam ediyor.)
Lisans – Görsel İletişim Tasarımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

hatiye.garip@ozyegin.edu.tr

İrem Bayraktar

Araştırma Görevlisi; Mimarlık

Araştırma İlgi Alanları: 

Yüksek Lisans

Lisans

Araştırma Görevlisi; İletişim Tasarımı

 

Araştırma ilgi alanları: interaction design, communication design of embodied interfaces, multidisciplinary design studies and interaction design education.

Yüksek Lisans - Tasarım, Teknoloji, Toplum, Özyeğin Üniversitesi (devam ediyor.)

Lisans - İletişim Tasarımı, Yıldız Teknik Üniversitesi

yasemin.yildirim@ozyegin.edu.tr

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr