Ali O. İlhan

Yardımcı Doçent

Ali O. İlhan doktora derecesini sayısal sosyoloji alanında Washington State Üniversitesi’nden almıştır (2013). Lisans (2003) ve yüksek lisans (2007) eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik çalışmalarımdan önce Arcelik A.Ş. ve Can Yalman Tasarım’da endüstriyel tasarımcı olarak görev yapmıştır.
 
Yakın zamanlı araştırmalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde disiplinlerin ve interdisiplinlerin yükseliş ve düşüşlerine etki eden faktörleri analiz etmekte olup, bu çalışma için 1970-2012 yılları arasını kapsayan özgün bir veri tabanı kullanmaktadır. Bu çalışmanın yansıra, boylamsal/hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi alanlarında araştırmalar yürütmektedir.

 

Araştırma ilgi alanları: boylamsal/hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi

Doktora - Sayısal Sosyoloji, Washington State Üniversitesi, 2013

Yüksek Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ, 2007

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ, 2003

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr