Başvuru Koşulları

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli Yüksek Lisans/Doktora) Program Başvuruları

Program hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için Prof. Dr. Alpay Er (alpay.er@ozyegin.edu.tr) veya Yrd. Doç. Dr. Ali O. İlhan (ali.ilhan@ozyegin.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli Yüksek Lisans/Doktora) program başvuruları ÖzÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden yapılmaktadır. Başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lütfen ÖzÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü websitesini ziyaret ediniz.

  

Gerekli Başvuru Belgeleri ve Koşulları


Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır. Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2. Diploma: Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın kopyası; henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge.

 

Yüksek lisans programlarına lisans derecesi ile doktora programlarına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvurulur.

 

3. Denklik Belgesi: Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.

4. Transkript: Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapabilmek için gerekli Lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2.3’tür.

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı’na tezli yüksek lisans derecesi ile başvuru yapabilmek için gerekli lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2.3 lisans derecesi ile başvuru yapabilmek için gerekli lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3’tür.

 

5. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Aşağıda puan gerekliliği belirtilen belgelerden (ALES, GRE) herhangi biri. Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü eğitimine giriş sınavından muaftır.

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans programına başvuru yapabilmek için gerekli puan listesi:

 • ALES herhangi bir puan türünde en az 55 (geçerlilik süresi 3 yıldır)

 • GRE (yeni sistem) sayısal puan türünde en az 149 (geçerlilik süresi 5 yıldır)

 • GRE (eski sistem) sayısal puan türünde en az 610 (geçerlilik süresi 5 yıldır)

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için gerekli puan listesi:

 • ALES herhangi bir puan türünde en az 60 (geçerlilik süresi 3 yıldır)

 • GRE (yeni sistem) sayısal puan türünde en az 150 (geçerlilik süresi 5 yıldır)

 • GRE (eski sistem) sayısal puan türünde en az 634 (geçerlilik süresi 5 yıldır)

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora programına lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için gerekli puan listesi:

 • ALES herhangi bir puan türünde en az 80 (geçerlilik süresi 3 yıldır)

 • GRE (yeni sistem) sayısal puan türünde en az 155 (geçerlilik süresi 5 yıldır)

 • GRE (eski sistem) sayısal puan türünde en az 720 (geçerlilik süresi 5 yıldır)


6. İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi: Aşağıda puan gerekliliği belirtilen belgelerden (TOEFL, YDS, KPDS, ÜDS) herhangi biri.

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans programına başvuru yapabilmek için gerekli puan listesi:

 • TOEFL-IBT en az 66 puan (geçerlilik süresi 2 yıl). YÖK kuralları uyarınca üniversite bünyesindeki sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir.

 • ÜDS/KPDS/YDS en az 55 (geçerlilik süresi 3 yıl)

 • ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı en az 50 (geçerlilik süresi 2 yıl)

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için gerekli puan listesi:

 • TOEFL-IBT en az 84 puan (geçerlilik süresi 2 yıl). YÖK kuralları uyarınca üniversite bünyesindeki sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir.

 • ÜDS/KPDS/YDS en az  70 (geçerlilik süresi 3 yıl)

 

7. Referans Mektubu: İki adet. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Aile bireylerinden veya arkadaşlarından alınmış referans mektupları geçerli değildir.


8. Niyet Mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup. Niyet mektubunun İngilizce olması gerekmektedir.

 

9. Yazı örneği: Adaya ait 2 adet İngilizce (tercihen akademik) yazı örneği. Yüksek lisans adayları için bu belge şart değildir.

10. Yüksek lisans tezi: Doktoraya yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların yüksek lisans tezlerinin bir kopyasını teslim etmeleri istenir.

 

11. Özgeçmiş: Adayın özgeçmişi.


12. Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası.


13. Ek Belgeler: Adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren portfolyo .

Başvuru Süreci


Adayların başvuru öncesi Prof. Dr. Alpay Er (alpay.er@ozyegin.edu.tr) veya Yrd. Doç. Dr. Ali O. İlhan (ali.ilhan@ozyegin.edu.tr) ile iletişime geçmesi ve ilgi alanlarını ve programda çalışmak istedikleri konuları bildirmesi tavsiye edilir.

 

Program başvuruları çoğunlukla yılda bir defa ve yaz döneminde, adayların takip eden güz yarıyılında programa başlayabilecekleri şekilde, yapılır. Programlara başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖzÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından anons edilen tarihe kadar istenen belgeleri teslim etmelilerdir.

 

Başvuru belgelerinin değerlendirmesi sonucu ön elemede başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılır. Adayların programlara kabulü mülakat sonuçları sonrasında belli olur.

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr