Architecture Staff

Research Interests: spatial modeling and urban form analysis using space syntax techniques

PhD - Architecture, Georgia Institute of Technology

Masters - Architecture, METU

Bachelors - Architecture, Yıldız Technical University

ayse.ozbil@ozyegin.edu.tr

Research Interests: Landscape analysis, landscape planning, ecological planning

PhD - Landscape Architecture, Istanbul University
Masters - Landscape Architecture, Istanbul University
Bachelors - Landscape Architecture, Istanbul University

beyza.gungor@ozyegin.edu.tr

Research Interests: housing sector, housing demand, vernacular architecture, housing and energy, occupant behavior, project management and qualitative research methods

PhD - Architecture, ITU

Masters - Architecture, ITU
Bachelors - Architecture, ITU

ebru.karahan@ozyegin.edu.tr

Research Interests: Architectural Design, Ecological Design, Housing-Housing Settlements, Architectural Education

PhD - Architecture - Architectural Design, Yıldız Technical University

Masters - Architecture - Building Physics and Material, Mimar Sinan Fine Arts University

Bachelors - Architecture, Yıldız Technical University

guliz.ozorhon@ozyegin.edu.tr

Research Interests: Architectural Design Education, housing design and research, culture and space studies, globalization and its effects on new housing trends, urban transformation and revitalization projects

PhD - Architecture, ITU

Masters - Architecture, ITU
Bachelors - Architecture, ITU

hulya.turgut@ozyegin.edu.tr

Research Interests: Project and Construction Management, Strategic Management, Performance Measurement/Management in Construction, Research Methods for Construction, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) in Construction and Sustainability in Construction

PhD - Architecture - Building Sciences, Istanbul Technical University, 2010​
Masters - Architecture - Project and Constuction Management, Istanbul Technical University, 2002
Bachelors - Architecture, ITU, 2000

isilay.tekce@ozyegin.edu.tr

Research Interests: Architectural Design, Building Information, Modern Architecture, Ecological Design, Architectural Education

PhD - Architectural Design, İstanbul Technical University

Masters - Building Information, İstanbul Technical University

Bachelors - Architecture, Yıldız Technical University

ilker.ozorhon@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Mimari Tasarım, Bütünleşik Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Bölgesel Mimarlık, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Çocuk, Turizm, Kamu Yapıları

Doktora - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

murat.sahin@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Mimari tasarım; kentsel tasarım; kentsel tasarım uygulamaları; mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar, mimarlık ve kimlik, araştırma yöntemleri, Kültür ve mekan; yaşlılar ve özürlüler için konut tasarımı ve değerlendirmesi; mimarlık, kent ve kimlik; mimarlık eğitimi

Doktora - Mimari Tasarım, İTÜ

Yüksek Lisans - MMLS Mimari Tasarım, İTÜ

Lisans - Mimarlık, ODTÜ

orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr

Özgür Göçer

Araştırma ilgi alanları: Yapı malzemesi ve performansının değerlendirilmesinde ısı ve nem geçişi, dış duvarların nemsel ve ısısal performansının değerlendirilmesi ve binalarda enerji etkinliğini arttıracak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kullanım sonrası değerlendirme

Doktora - İstanbul Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimar Sinan Üniversitesi

Lisans - İstanbul Teknik Üniversitesi

ozgur.gocer@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Çevre

Doktora - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Mimarlık, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

semra.tokay@ozyegin.edu.tr

semra.tokay@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Hesaplamalı tasarım, malzeme sistemleri, sayısal üretim, performans değerlendirme ve optimizasyon süreçleri

Doktora - Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık, Architectural Association

Lisans - Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi

sevil.yazici@ozyegin.edu.tr

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr