Amaç, Vizyon ve Misyon

ÖzÜ / İstanbul Institute of Design uluslararası ölçekte tasarım eğitimi ve araştırma ağının Türkiye’deki bağlantı noktası, İstanbul özelinde ise bir tasarım araştırması, uygulaması ve eğitimi merkezidir.

 

Küresel tasarım sistemi içinde bir kentin yaratıcılık ve tasarım merkezi olma iddiasını destekleyecek önemli bileşenlerden birisi yenilikçiliği temel alan tasarım, eğitim ve araştırma kurumlarının varlığıdır. Bu yaklaşıma sahip kurumlar, tasarım ve yaratıcılık konusunda iddiası olan tüm küresel kentlerde tasarım sisteminin en kritik öğelerinden birisidir. Hem yerel endüstrileri deneysel ve yenilikçi çalışmalarıyla desteklemeleri, hem de Dünya’nın her ülkesinden çektikleri yetenekli gençleri eğiterek insan kaynakları konusunda sürdürülebilir bir yenilikçiliği mümkün kılmaları ile bulundukları kentlerin yaratıcılık ve inovasyon konusundaki iddialarını taşımalarına katkıda bulunurlar.

Tasarımın, kritik bir katma değer ve inovasyon aracı olarak giderek daha fazla sayıda yerel ve küresel paydaş tarafından belli bir lokasyonla ilişkilendirilerek değerlendirildiği günümüzde, İstanbul Türkiye’nin de ötesinde bölgesel ve uluslararası bir tasarım ve yaratıcı endüstriler merkezi olma potansiyeline sahiptir. ÖzÜ / İstanbul Institute of Design (ÖzÜ/İID) yetkin ve uzmanlaşmış tasarımcı ve mimarları yetiştirmeyi ve ileri düzeyde tasarım araştırmalarını desteklemeyi amaçlayan, İstanbul merkezli, küresel vizyona sahip bir lisansüstü tasarım ve mimarlık eğitim ve araştırma okuludur.

2014 yılında kurulan ÖzÜ/İID’de tasarım ve mimarlık alanlarında, kuram, teknoloji, yöntem, yönetim, strateji, tarih ve kültür konularında yeni bilgi ve becerilerin yaratılmasına yönelik araştırmalar yürütülür ve buna yönelik yüksek lisans (MArch/ MSc) ve doktora (PhD) eğitimi verilir.

 

İID Özyeğin Üniversitesi'nin tescilli bir markasıdır. ÖzÜ/İID bünyesindeki programlar ağırlıklı olarak Özü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının katkısıyla yürütülmektedir. 2015 yılında imzalanan karşılıklı bir protokol çerçevesince ÖzÜ/İID, ATÖLYE’nin stratejik paydaşlarından birisidir. ÖzÜ/İID akademik ve sertifika programlarından bazıları ATÖLYE'nin Bomontiada’daki alanında ATÖLYE işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

 

ÖzÜ/İID’nin eğitim misyonu yenilik ve disiplinlerarası bakış açısına dayanmaktadır. Bu misyonu:

  • günümüz toplumunda ve özellikle iş yaşamında giderek artan oranda ortak ve disiplinlerarası çalışma pratiğine kolayca uyum sağlayabilecek, yenilikçi, fark yaratan sonuçlar alabilecek ve ekipleri yönlendirebilecek profesyonel tasarımcılar, mimarlar, tasarım yöneticileri, girişimcileri ve liderleri yetiştirmek;

  • farklı disiplinlerden, ekollerden ve kültürlerden gelen öğrencileri tasarım süreci ve doğası hakkında bilgilendirerek ortak mesleki ve akademik çalışmalar yürütebilmelerini sağlamak;

  • gelişmeye açık, bilimsel bir bakış açısını temel alan, değişime bizzat liderlik edecek mesleki etik, çevre ve sosyal gelişme konularına duyarlı yaratıcı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak;

  • kullanıcı ihtiyaç ve isteklerinin anlaşılması temelinde, yaratıcı ve özgün fikirlere dayalı yenilikçi ürün, sistem ve hizmetler geliştirebilen tasarımcılar ve mimarlar yetiştirmek;

  • küresel ve yerel ihtiyaçları saptayan, yerel değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilen ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen yetkin tasarımcı, mimar ve araştırmacılar yetiştirmek;

  • teknolojik becerilerle donanmış ve bu becerileri çevre ve topluma duyarlı bir şekilde değer yaratmak için kullanma sorumluluğuna sahip tasarımcı ve mimarlar yetiştirmek olarak saptanmıştır.

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr