Mimarlık Öğretim Üyeleri

Araştırma ilgi alanları: Mekan dizimi tekniklerini kullanarak mekansal modelleme ve kentsel form analizleri

Doktora - Mimarlık, Georgia Institute of Technology

Yüksek Lisans - Mimarlık, ODTÜ

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

ayse.ozbil@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Peyzaj analizi, peyzaj planlama, ekolojik planlama konuları, peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, bitkisel malzeme, bitkilendirme tasarımı ve yeşil mekanlar, konut projeleri tasarımı

Doktora - Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans - Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi

Lisans - Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi

beyza.gungor@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Konut sektörü, konut talebi, yöresel mimari, konut ve enerji, kullanıcı davranışları, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri,

Doktora - İTÜ

Yüksek Lisans - İTÜ

Lisans - İTÜ

ebru.karahan@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Mimari tasarım, ekolojik tasarım, konut, konut yerleşmeleri, mimarlık eğitimi

Doktora - Mimarlık-Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık- Yapı Fiziği ve Malzemesi, MSGSÜ

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

guliz.ozorhon@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Mimari tasarım eğitimi’, ‘konut atsarımı ve araştırma’, ‘kültür-mekan çalışmaları’, ‘küreselleşme ve yeni konut eğilimlerine etkileri’, ‘kentsel dönüşüm ve canlandırma projeleri’

Doktora - İTÜ

Yüksek Lisans - İTÜ

Lisans - İTÜ

hulya.turgut@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Proje ve yapım yönetimi, stratejik yönetim, performans ölçümü/yapımda yönetim, yapım için araştırma yönetmleri, yapımda çok parametreli karar verme (MVDM), yapımda sürdürülebilirlik

Doktora - Mimarlık-Yapı Bilimleri, İTÜ

Yüksek Lisans - Mimarlık-Proje Yapım ve Yönetimi, İTÜ

Lisans - Mimarlık, İTÜ

isilay.tekce@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Modern Mimarlık, Ekolojik Tasarım, Mimarlık Eğitimi

Doktora - Mimari Tasarım, İTÜ

Yüksek Lisans - Bina Bilgisi, İTÜ

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

ilker.ozorhon@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Mimari Tasarım, Bütünleşik Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Bölgesel Mimarlık, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Çocuk, Turizm, Kamu Yapıları

Doktora - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

murat.sahin@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Mimari tasarım; kentsel tasarım; kentsel tasarım uygulamaları; mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar, mimarlık ve kimlik, araştırma yöntemleri, Kültür ve mekan; yaşlılar ve özürlüler için konut tasarımı ve değerlendirmesi; mimarlık, kent ve kimlik; mimarlık eğitimi

Doktora - Mimari Tasarım, İTÜ

Yüksek Lisans - MMLS Mimari Tasarım, İTÜ

Lisans - Mimarlık, ODTÜ

orhan.hacihasanoglu@ozyegin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özgür Göçer

Araştırma ilgi alanları: Yapı malzemesi ve performansının değerlendirilmesinde ısı ve nem geçişi, dış duvarların nemsel ve ısısal performansının değerlendirilmesi ve binalarda enerji etkinliğini arttıracak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kullanım sonrası değerlendirme

Doktora - İTÜ

Yüksek Lisans - MSGSÜ

Lisans - İTÜ

ozgur.gocer@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Çevre

Doktora - Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Mimarlık, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

semra.tokay@ozyegin.edu.tr

semra.tokay@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Hesaplamalı tasarım, malzeme sistemleri, sayısal üretim, performans değerlendirme ve optimizasyon süreçleri

Doktora - Mimarlık, İTÜ

Yüksek Lisans - Mimarlık, Architectural Association

Lisans - Mimarlık, İTÜ

sevil.yazici@ozyegin.edu.tr

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr