Tasarım Teknoloji Toplum Öğretim Üyeleri

Araştırma ilgi alanları: Boylamsal/hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi

Doktora - Sosyoloji, Washington State University

Yüksek Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ

ali.ilhan@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Tasarım iş stratejileri, tasarım politikaları ve stratejik tasarım yönetimi ile Türkiye ve diğer yeni gelişen ekonomilerde tasarım tarihi

Doktora - Institute of Advanced Studies, Manchester Metropolitan University

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ

alpay.er@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Sanat ve müzeleri, sanatın örgütlenme biçimleri, müze ve mimari, çağdaş sanat ve piyasa ilişkisi, kent ve imge, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri

Doktora - Sanat Tarihi, İTÜ

Yüksek Lisans - Reading Museums Through Technology, İTÜ, Maastricht University

Lisans - Tarih, Boğaziçi Üniversitesi

ayse.koksal@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Design Research Methods (with a specific focus on design ethnography), Design Anthropology, User-Centered Design, Design Pedagogy

Doktora - Disiplinlerarası Doktora Programı, Washington State University

Yüksek Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, İTÜ

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ

Araştırma ilgi alanları: Belgesel sinema, anlatı yapıları, interaktif sinema ve kurgu kuramları

Doktora - Sanat ve Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Sanat ve Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans - Maden Mühendisliği, İTÜ

metin.cavus@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Designing service/technological innovation processes, facilitating operations strategy development, designing customer experience management and service innovation processes, as well as evaluating the entrepreneurship process

Doktora - Strategic Management, University of Strathclyde

Yüksek Lisans - İstatistik, İTÜ

Lisans - İstatistik, Yıldız Teknik Üniversitesi

nuran.acur@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Tipografik tasarım ve tarihi, görsel iletişim ve tasarım eğitimi

Doktora - Grafik Tasarımı, Bilkent Üniversitesi

Yüksek Lisans - Grafik Tasarımı, Bilkent Üniversitesi

Lisans - Endüstri Ürünleri Tasarımı, ODTÜ

ozlem.ozkal@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Fiziksel mekanlardaki etkileşimli uygulamalar, interaktif medya tasarımı eğitimi, kamu yapılarının mekânsal organizasyonu ve tasarımın yönlendirdiği inovasyon projeleri

Doktora - Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans - Mimarlık, İTÜ

Lisans - Mimarlık, Gazi Üniversitesi

simge.orhun@ozyegin.edu.tr

Araştırma ilgi alanları: Interdisciplinary design & innovation to produce things that make sense (doing it, teaching it, and advancing the discipline); Educating and empowering people to become well rounded human beings, creators and leaders. In summary, Ulrich enjoys innovating as much as shaping innovators

Doktora - Interdisciplinary Systems Design (EE), Stanford-USA

Yüksek Lisans - Physics, TUM-Germany

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr