Tasarım Teknoloji ve Toplum Doktora Programı

Türkiye, hem küresel dünyaya hızla eklemlenen, dinamik ve gelişmekte olan bir piyasa ekonomisine sahip, hem de kendine özgü güçlü kültürel ve sosyal dinamikleri ile coğrafi, politik ve ekonomik benzerliğe sahip politik anlamda diğer benzer ülkelerden farklılaşan avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle teknolojik olduğu kadar kültürel dinamiklerle de beslenen tasarım ve inovasyon Türkiye’deki uygulama ve araştırma potansiyelinin her alanda yüksek olduğu görülmektedir. Özgün, farklılaşmış ve çeşitli alanlara aynı anda katkı sağlayacak fikir ve konseptlerin yaratılması ancak tasarıma ve teknolojik altyapıya dayalı inovasyon becerilerinin ve kültürünün kentsel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde gelişimi ve tüm bu sürecin kültürel, ekonomik ve politik bağlamı içerisinde, yaratıcı bir sosyal pratik olarak anlaşılması ile mümkündür.
 
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Türkiye’nin ve benzer ülkelerin ekonomik, toplumsal, teknolojik ve kültürel gelişiminde, yerel ve ulusal kalkınmasında giderek daha fazla ve kapsamlı roller üstlenen tasarım ve inovasyon becerilerini, küresel ve yerel unsurları birlikte bir sistem ve toplumsal pratik olarak ele alabilecek, disiplinlerarası araştırmaların gerektirdiği kuramsal donanıma sahip, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen, yenilikçi, farklılaşmış ürün ve hizmetlerin gerektirdiği toplumsal ve kültürel dinamikleri kavrayabilen, tasarımı iktisadi ve ticari bağlamıyla olduğu kadar düşünsel ve politik bağlantılarıyla eleştirel olarak da yorumlayarak mevcut alandaki bilgiye katkıda bulunacak uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Bu nitelikleriyle Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Özyeğin Üniversitesi’nin (ÖzÜ) dünya standartlarındaki girişimcilik ve inovasyon vizyonundan kuvvet alarak, günümüz teknolojilerini kullanarak ve geliştirerek, sosyal kuramlar ışığında geliştirilecek araştırmacı eğitim yaklaşımı ile Türkiye ve dünyadaki diğer tasarım doktora programlarından ayrışmaktadır. Program, tasarımı yaratıcı bir sosyal pratik olarak kabul eder. Bu anlamda tasarımı teknolojik, toplumsal, politik ve ekonomik dinamiklerle beraber kültürel bir inovasyon tetikleyicisi ve aktörü olarak ele almanın yanısıra, tasarımı içinde bulunduğumuz maddi kültürün yapıcı unsurlarından birisi olarak da kabul etmektedir.

 

Bu doğrultuda, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Mimarlık, Tasarım, Mimarlık, Güzel Sanatlar, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim, Hukuk başta olmak üzere farklı altyapı ve disiplinlerden gelen araştırmacılara bütünsel eğitimiyle kapsayıcı ve besleyici bir diyalog alanı sunar, belirtilen alanların biraraya gelmesi ile araştırma fırsatlarını açığa çıkartır ve uluslararası nitelikte özgün bilginin üretilmesini mümkün kılar.

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı İlgili Kişiler 

Prof. Dr. Alpay Er

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Disiplinlerarası Anabilim Dalı Başkanı


Doç. Dr. Ayşe Hazar Köksal

Program Yürütme Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali O. İlhan

Program Yürütme Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Metin Çavuş

Program Yürütme Kurulu Üyesi

 

Doktora programı hakkında daha fazla bilgi almak için Prof. Dr. Alpay Er veya Yrd. Doç. Dr. Ali O. İlhan ile alpay.er@ozyegin.edu.tr ve ali.ilhan@ozyegin.edu.tr e-posta adresleri üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Başvuru yapmak için lütfen bu linki takip edin.
 
Başvuru koşulları için lütfen bu linki takip edin.

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr