Tasarım Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programının amacı, öğrencilere tasarım, teknoloji ve toplum arakesitinde alanı ve diğer disiplinlerle  beraber disiplinlerarası bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlamaktır. Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı, derinlemesine ve disiplinlerarası eğitim ve araştırma yapılmasına yöneliktir. Bu doğrultuda, öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Türkiye dinamik ve gelişmekte olan bir teknolojik altyapıya ve piyasa ekonomisine sahip olduğu gibi, kendine özgü güçlü kültürel ve sosyal dinamikler de barındırır. Bu konjonktür içinde bu dinamiklerle beslenen tasarım teknolojik, toplumsal ve ekonomik anlamda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programı mezunları, dünya standartlarında verilen eğitimle, hem ulusal hem de uluslararası nitelikte bilimsel araştırmalarda ve tasarım, teknoloji geliştirme projelerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip olacaklardır.

 
Öğrencilerin yeterli bilgi düzeyi oluşturarak, kendi araştırma alanlarının konumunu ve disiplinlerarası etkileşimini kavraması, ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi esastır. Bu doğrultuda, mevcudun değerlendirilerek yeni ve disiplinlerarası tasarım bilgi ve becerilerinin üretilmesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programının açılma amaçları arasındadır.

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans Programı İlgili Kişiler 

Prof. Dr. Alpay Er

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Disiplinlerarası Anabilim Dalı Başkanı


Doç. Dr. Ayşe Hazar Köksal

Program Yürütme Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali O. İlhan

Program Yürütme Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Metin Çavuş

Program Yürütme Kurulu Üyesi

 

Yüksek Lisans programı hakkında daha fazla bilgi almak için Prof. Dr. Alpay Er veya Yrd. Doç. Dr. Ali O. İlhan ile alpay.er@ozyegin.edu.tr ve ali.ilhan@ozyegin.edu.tr e-posta adresleri üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Başvuru yapmak için lütfen bu linki takip edin.
 
Başvuru koşulları için lütfen bu linki takip edin.

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr