Touraj Ashrafian Bonab

Yardımcı Doçent

Dr. Touraj Ashrafian yüksek lisans eğitimini 2006 yılında, Tebriz I. Azad Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirmiştir. Doktora eğitimini ise 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri Programı’nda “Türkiye’deki Konut Binalarının Enerji Etkin İyileştirmesi İçin Ekonomik Olarak Uygulanabilir Çözümlerin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım” adlı çalışma ile tamamlamıştır. Araştırma ve çalışma alanları, yaklaşık sıfır enerji binalar (nZEB), optimum maliyet analizleri, iç çevre kalitesi (IEQ), binalarda enerji verimliliği, mevcut binaların enerji etkin ve adım adım iyileştirmesi ve bu tür iyileştirmelerde EPBD-recast çerçevesinde düşük maliyet gerektiren önlemlerin alınması ve bu önlemler için gerekli maliyet analizlerinin yapılması olarak tanımlanabilir. TÜBİTAK tarafından desteklenen “Binalarda Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyesi İçin Türkiye Koşullarına Uygun Yöntemin ve Referans Binaların Belirlenmesi” ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve İTÜ tarafından yürütülen “Eskişehir Kocakır Mevkii Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde Ekolojik Yerleşme Birimi Uygulama Standardı ve Alt Yapısının Oluşturulması Projesi” araştırma projelerinde aktif olarak rol almıştır.

2016 yılına kadar mimarlık tasarımı ve çevre kontrolu konularında 14 seneye aşkın çalışma tecrübesi bulunmaktadır. 2002-2011 yılları arasında baş mimar ve baş araştırmacı olarak iki farklı mühendislik danışmanlık şirketlerinde çalışmış ve bu sürede 200’ü aşkın projede yer almıştır. 2011-2016 yıllar arasında üç farklı araştırma projesinde ve çeşitli LEED ve BREEAM projelerinde yer almıştır. Özyeğin Üniversitesi'ne katılmadan önce yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak üç farklı devlet ve vakıf üniversitesinde görev yapmıştır. Ayrıca “Energy and Building” dergisinde hakem olarak görev yapmaktadır.

Araştırma İlgi AlanlarıBinalarda Enerji Verimliliği, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Enerji Performans Analizi, Yaklaşık Sıfır Enerji Binalar, Optimum Maliyet Analizleri, İç Çevre Kalitesi, Binaların Enerji Etkin Güçlendirmesi, Binaların Enerji Simülasyonu, Pasif Bina Tasarımı

Doktora - Yapı Bilimleri, İTÜ, 2016
Yüksek Lisans - Mimarlık, I. Azad University of Tabriz, 2006

İletişime geçmek için;

touraj.ashrafian@ozyegin.edu.tr

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr