Zeynep Ceylanlı

Yardımcı Doçent

Dr. Zeynep Ceylanlı lisans derecesini 2005 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden aldıktan sonra, yüksek lisansını ve “Büyükada, Its Summer Residences, and the Bourgeois Ottoman Interior at the Turn of the Twentieth Century” başlıklı doktora çalışmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programında sırasıyla 2008 ve 2015 yıllarında tamamlamıştır. Çeşitli mimarlık tarihi projelerinde araştırmacı olarak görev alan Dr. Ceylanlı, Bahçeşehir Üniversitesi’nde 2010-2015 yılları arasında asistan, 2015-2016 arasında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 

Araştırma İlgi Alanları: yapılı çevrenin toplumsal üretimi, konut iç mekanları ve toplumsal cinsiyet, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı, mimarlıkta modernizm ve modernizasyon, mimarlık tarih yazımı ve iç mimarlık eğitimi

Doktora: Mimarlık Tarihi, ODTÜ, 2015

Yüksek Lisans: Mimarlık Tarihi, ODTÜ, 2008

Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Bilkent Üniversitesi, 2005

İletişime geçmek için;

zeynep.ceylanli@ozyegin.edu.tr

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

+90 (0216) 564 90 00-2684      •      Özyeğin Üniversitesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul      •      iid@ozyegin.edu.tr